HİZMETLER

HİZMETLERTUCSAMARK BELGELENDİRME PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

A.   BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 2
1.   Giriş 2
2.   Geçerlilik 2
3.   Tanımlar ve Kısaltmalar 2
4.   TUCSAmark Belgelendirme Prosedürü 5
4.1   Belgelendirme Hazırlığ 5
4.2   Belgelendirme Denetimi Aşamaları ve Gerçekleştirilmesi 6
4.3   Belge Kullanımı ve Yürütülmesi 8
4.4   Yeniden Belgelendirme 9
4.5   Belge Yenileme 9
4.6   İtiraz ve Şikayet 10
B.   GENEL KOŞULLAR 2
1.   YAÇEM'in Görev ve Sorumlulukları 11
2.   Belgeli Kuruluşun Görev ve Sorumlulukları 11
3.   Belgenin Yanlış Kullanımı 12
4.   Belgenin Askıya Alınması 12
5.   Belgenin Askıdan İndirilmesi 13
6.   Belgenin İptal Edilmesi ve Sonuçları 13
7.   TUCSAmark Belgelendirme Programında Olabilecek Değişiklikler 14
8.   Belgeli Kuruluşların İlan Edilmesi 14
9.   Dokümantasyon 14
10.   Gizlilik 14
EKLER
EK-1.   Faaliyet Alanlarına İlişkin Terim ve Tanımlar 15
EK-2.   Faaliyet Gruplarına Göre Uygulama Türleri 16
EK-3.   Mali Büyüklük Tablosu 18
EK-4.   Belgelendirme Programı Akış Diyagramı 19
EK-5.   Belge, Denetleme ve Denetim için Başvuru Süreleri 21
EK-6.   Belge ve Logo Kullanım Kuralları 22
EK-7.   İtiraz ve Şikayet Rehberi 30
Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (YAÇEM)
Altunizade Mah. Bayramağa Sok. Aksu Apt. No:14 D:4 Üsküdar 34662 İstanbul/Türkiye
Tel:+90 216 474 3135 Faks:+90 216 474 3388 E-mail: info@yacem.com.tr, http://tucsamark.tucsa.org http://www.tucsa.org

Dökümanı İncelemek/İndİrmek İçİn lütfen tıklayınız.